Barion Pixel

Maslow újratöltve

Abraham Maslow, a 20. századi amerikai pszichológus leginkább arról ismert, hogy a motivációt a szükségleteinknek hierarchiáján keresztül magyarázta meg, amit egy piramisként ábrázolt.

A bázison elhelyezkedő élettani szükségleteink közé tartozik az élelmiszer, a víz, a meleg és a pihenés. A létrán felfelé haladva Maslow megemlíti a biztonságot, a szeretetet, az önbecsülést és a teljesítményt. Mindezek kielégítését követően a piramis tetején lévő motiváló tényező a teljes potenciálunk elérésére és a kreatív célok kielégítésére való törekvés. A humanisztikus pszichológia egyik megalapítójaként Maslow úgy látta, hogy az önmegismeréshez és végső soron az egész emberiség iránti nagyobb együttérzéshez vezető út megköveteli az „önmegvalósítást” a piramis tetején.

A világon jelenleg végigsöprő koronavírus-járvány széles körű aggodalmat, félelmet és stresszt vált ki az emberekben, ami teljesen természetes és normális reakció abban a változó és bizonytalan helyzetben, amelyben jelenleg vagyunk.

„Mindannyiunk számára az a kérdés, hogy hogyan kezeljük az életünkben és a közösségeinkben oly gyorsan kialakuló stresszes helyzetet, hogyan reagálunk rá. Emberként szerencsére az erő és az együttműködés figyelemre méltó erejére támaszkodhatunk. És erre kell próbálnunk összpontosítani, hogy a válságra a leghatékonyabban reagálhassunk egyénekként, családtagjaink, közösségünk tagjai, barátaink és kollégáink között” – mondta Dr. Hans Henri P. Kluge, a WHO európai regionális igazgatója.

A családokat világszerte jelentős stressz és szorongás éri a járvány miatt. Minden korosztály képviselői erős érzelmeket élnek át, és gyakran nem tudják, hogyan birkózhatnának meg a rendkívüli kihívásokkal. A szülők a stressz mellett saját félelmeikkel is küzdenek – a pénzügyi bizonytalanságtól kezdve a jövő aggodalmain át a családon belüli erőszakig. A gyermekek gyakran közelebb szeretnének lenni szüleikhez, több elvárást támasztanak velük szemben, és egyes szülők vagy gondozók maguk is indokolatlan nyomás alá kerülhetnek. A gyermeket fokozottan veszélyeztetheti az otthonlét, illetve növelheti a negatív személyközi események kockázatát.  

Scott Barry Kaufman, a Columbia Egyetem Barnard Főiskolájának pszichológusa úgy véli, itt az ideje, hogy felelevenítse az önmegvalósítás koncepcióját, és összekapcsolja a kortárs pszichológiai elmélettel. „Az egyre növekvő megosztottság, az önző aggodalmak és az individualista hatalomkeresés idejét éljük” – írja Kaufman a Scientific American blogjában, bemutatva új kutatásait. Reméli, hogy az önmegvalósítás alapelveinek újrafelfedezése lehet az a segítség, amelyért a modern világ kiált.

Melyek is ezek az új kutatások? Modern statisztikai módszerekkel elkészítette az önmegvalósító emberekre jellemző 10 tulajdonság tesztjét, és a felmérés eredményeit a Journal of Humanistic Psychology-ban publikálta.

Kaufman először 17 olyan tulajdonságra vonatkozóan kérdezte ki az online felmérés résztvevőit, amelyekről Maslow úgy vélte, hogy azok az önmegvalósító emberek sajátjai. Végül 10, az önmegvalósítás szempontjából releváns tulajdonság maradt: az elismerés folyamatossága, az elfogadás, a hitelesség, a nyugodtság, a céltudatosság, a valóság hatékony felfogása, a humanitarizmus, a csúcsélmények, a jó erkölcsi érzék és a kreatív szellem.

Kaufman tapasztalata szerint azok az emberek, akik több – az önmegvalósítás szempontjából fontos – tulajdonsággal rendelkeznek, általában a kíváncsiság terén, az élettel való megelégedettségben, az önelfogadásban, a személyes fejlődésben és az autonómiában is magasabb eredményeket érnek el, ahogy azt Maslow megjósolta.

„Összességében az adatok teljes mintázata alátámasztja Maslow azon állítását, miszerint az önmegvalósult egyéneket inkább a növekedés és a felfedezés motiválja, mintsem az alapvető szükségletek hiányosságainak pótlása” – írja Kaufman. Hozzáteszi, hogy Maslow elgondolásainak új, empirikus támogatása azért is figyelemre méltó, mert Maslow annak idején „kevés tényleges bizonyítékkal” támasztotta alá elméletét.

Maslow önmegvalósítás-elméletét gyakran éri az a kritika, hogy szerinte az egyén saját egocentrikus céljaira és szükségleteire összpontosít. Maslow azonban mindig azt állította, hogy csak azáltal válhatunk valódi, hiteles énünkké, hogy túllépünk önmagunkon és együttérzően tekintünk embertársaink felé.

Kaufman szerint ez összhangban van Maslow azon állításával, miszerint „az önmegvalósító egyének paradox módon úgy képesek beolvadni a közös emberiségbe, hogy ugyanakkor képesek megtartani erős identitásukat és önérzetüket is”.

Mit jelent ez a mai, megváltozott helyzetben a családnak, a gyermekeknek? Míg a gyerekeknek valóban időre van szükségük ahhoz, hogy egyedül és más gyerekekkel együtt játszhassanak a felnőttek beavatkozása nélkül, a kutatások azt mutatják, hogy a szülőkkel való játékidő is fontos.

A gyerekek időre vágynak a szülőkkel. Ettől különlegesnek érzik magukat. Ezért a szakemberek arra ösztönzik a szülőket, hogy találjanak időt arra, hogy rendszeresen tudjanak játszani a gyerekeikkel, ideértve a gyerekekkel külön-külön és az összes családtag által közösen eltöltött időt is.

Egyes szerzők érvelése szerint Maslow hierarchiája csak korlátozottan vehető figyelembe a fejlődés időrendje szempontjából, mivel a szeretetigény és az önbecsülés szükségessége az életkornak megfelelően is változik.

Egy 1981-es tanulmány azt vizsgálta, hogyan változhat Maslow hierarchiája korcsoportonként. A kutatók megállapították, hogy a gyermekek fizikai rászorultsági pontszáma magasabb volt, mint a többi csoportban, a szeretetigény gyermekkortól fiatal felnőttkorig jelentkezett, a megbecsülési szükséglet a serdülőknél volt a legmagasabb, az önmegvalósítás szintje a fiatal felnőtteknél érte el a csúcsot, az idős korban pedig a biztonságra való törekvés vált a legfontosabbá. 

A kutatások alapján kijelenthető, hogy a Maslow piramis teljes skáláján keresztül a motivációs szükségletek kielégítésének az alapköve minden korosztályban az egyének és csoportok közötti együttműködés.  A piramis tetején lévő motiváló tényező, a teljes potenciálunk elérésére és a kreatív célok kielégítésére való törekvés a modern nevelés egyik fő célja kell legyen.

Készségfejlesztés stratégiai játékokkal

www.családikör.hu (ékezettel) és www.mindlab.hu